รหัสบทความ : 00001

  


 

ธุรกิจครอบครัวกับเทคโนโลยี ซอฟแวร์ UXUI Brand
฿

ธุรกิจครอบครัวมีประโยชน์อย่างไร?

ธุรกิจครอบครัวนั้นมีประโยชน์หลายอย่างมากมาย เช่น การทำธุรกิจกับครอบครัวเดียวกันทำให้มีมุมมองเดียวกัน มีอุดมการณ์และความเชื่อและสิ่งที่ทำเหมือนๆกันทำให้เป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ใช้มาแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้และทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ, มีความเข้าอกเข้าใจกันอย่างเป็นพิเศษสำหรับวิธีการทำงานทำให้มีความยืดหยุนในการทำงานและสามารถที่จะทุ่มเทให้กับงานได้อย่างเต็มที่ ทำให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว, การที่ทำธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อในตัวหุ้นส่วนแต่การทำธุรกิจครอบครัวนั้นเป็นเรื่องง่ายที่จะไว้เนื้อเชื่อใจได้เต็ม100%, มีความมั่นคง เพราะการทำธุรกิจครอบครัวทำให้ทุกคนต้องคิดที่จะทำให้ธุรกิจนี้อยู่รอดไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อสืบทอดต่อไป, ต้นทุนในการลงทุนธุรกิจภายในครอบครัวนั้นต้นทุนต่ำ เพราะครอบครัวย่อมสละผลประโยชน์ทางการเงินบางส่วนได้เพื่อให้ธุรกิจนั้นได้เดินหน้าได้ต่อไป เช่น การไม่รับเงินเดือนในช่วงที่เกิดปัญหาทางการเงิน

 

ปัญหาธุรกิจครอบครัว ทำแล้วไม่มั่นคง ยั่งยืน

 

 

 

 

ข้อมูลการจัดอันดับธุรกิจในปัจจุบัน

 

 

แนะนำการใช้งานซอฟแวร์ (Software) 18 ฟังก์ชั่น กับธุรกิจครอบครัว

ใช้งานง่าย คลอบคลุม 11 หมวดธุรกิจ ยืดหยุ่นตามต้องการ คิดทำธุรกิจอะไรก็ได้


แนะนำมันทำอะไรได้บ้าง ? เหมาะกับธุรกิจอะไรบ้าง?


1.ผู้ผลิต
2.ธุรกิจบริการ
3.ร้านค้าปลีกและผู้จัดจำหน่าย
4.ธุรกิจเกษตรกรรมและเหมืองแร่
5.สถาบันการเงิน
6.ธุรกิจสารสนเทศ
7.สาธารณูปโภค
8.อสังหาริมทรัพย์
9.ธุรกิจขนส่ง
10.ธุรกิจรถยนต์
11.ธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจ
และอื่นๆตามต้องการ

 พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา      

 

พบปะผู้คนของเรา

 

พบปะผู้คนของเรา

พบปะผู้คนของเรา