หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ชำระค่าบริการ/ติดต่อเรา สมัครใช้บริการ Login เข้าสู่ระบบ
โฆษณาธุรกิจ ทั้งหมด สินค้าและบริการ ทั้งหมด บทความเรื่องน่ารู้ ทั้งหมด VDO ทั้งหมด
พบปะผู้คนของเรา

รหัสสินค้า : E005

  


 

Course ติวเข้ามหาวิทยาลัย TCAS
0฿0฿Course ติวเข้ามหาวิทยาลัย TCAS
TCAS เป็นระบบที่ใช้สำหรับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาซึ่งใครหลายคนก็ใช้หลักสูตร TCAS ในการที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS มีหลายรอบด้วยกัน

 • รอบที่ 1 ช่วงเวลาที่สมัครจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมสามารถสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยโดยตรง
 • รอบที่ 2 โควต้า จะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม สมัครได้ที่มหาวิทยาลัยโดยตรง
 • รอบที่ 3 รับตรงร่วม/กสพท. ช่วงเดือนเมษายน จะเน้นวิชา GAT / PAT 9 วิชาสามัญ
  9 วิชาสามัญมีวิชา ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, คณิตศาสตร์2 (สายศิลป์) และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (สายศิลป์)
 • รอบที่ 4 Admission ช่วงเดือนพฤษภาคม เน้นวิชา GAT/PAT50, GPAX20 สมัครได้ที่เว็บไซต์ ทปอ.
 • รอบที่ 5 รับตามอิสระ ช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน จะเน้นเรื่องคะแนนสอบ/คุณสมบัติ สามารถสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยโดยตรง

Bright Up Tutor By  ได้เปิดติวหลักสูตร TCAS

ติวหลักสูตร TCAS (TCAS – Thai university Central Admission System) สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ในทุกวิชา ทุกสาย ทุกคณะ

 • ติว GAT ทุกตัว อาทิ GAT , GAT เชื่อมโยง
 • ติว PAT ทุกตัว อาทิ PAT1 (PAT คณิต)
  PAT2 (PAT ฟิสิกส์ ,PAT เคมี,PAT ชีวะ,ดาราศาสตร์)
  PAT3 (PAT ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)
  PAT7 (PAT ภาษาต่างประเทศ ทุกภาษา อาทิ ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสเปน, ภาษาเกาหลี)
 • ติว 9 วิชาสามัญ ทุกวิชา

    - ภาษาไทย

   - สังคมศึกษา

   - ภาษาอังกฤษ

   - คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

   - ฟิสิกส์

   - เคมี

   - ชีววิทยา

   - คณิตศาสตร์ 2

   - วิทยาศาสตร์ทั่วไป

เรียนที่ Bright Up Center

ที่ Bright Up Center By  เราเข้าใจน้อง ๆ เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่น้องๆ เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของน้อง ๆ โดยได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศน้อง ๆ ที่มาเรียนที่ Bright Up Center ทุกคนสอบผ่านได้ตั้งแต่รอบแรก และได้คะแนนสูงมากและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

https://www.brightupcenter.com/GAT-PAT_(TCAS)/5ec513b8ac37c500123a36ab