หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ชำระค่าบริการ/ติดต่อเรา สมัครใช้บริการ Login เข้าสู่ระบบ
โฆษณาธุรกิจ ทั้งหมด สินค้าและบริการ ทั้งหมด บทความเรื่องน่ารู้ ทั้งหมด VDO ทั้งหมด
พบปะผู้คนของเรา

รหัสสินค้า : E003

  


 

หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา
0฿0฿เนื้อหาหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาเป็นการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามบทบาทหน้าที่ของนักเรียนทาง Bright Up Tutor By  จึงได้เห็นความสำคัญในการศึกษาของน้องนักเรียนจึงได้มีการวางแผนการเรียนให้กับน้องๆ ให้น้องๆ ได้ศึกษาตั้งแต่แรกเริ่มคือตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 (ป.1-ป.6) เพราะการเรียนตั้งแต่เริ่มแรกจะทำให้น้องๆ รักในการเรียนและใส่ใจในการเรียนการศึกษามากขึ้นการศึกษาในระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนาการเรียนให้ดีที่สุด ให้มีความสามารถในการใช้ชีวิตให้น้องๆมีความรู้และทักษะพื้นฐานในระดับต้นๆ และในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดังนั้นทาง Bright Up Tutor By = จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรและได้มีการวางแผนระบบการเรียนการสอนเพื่อให้น้องๆ ทุกคนที่มาเรียนที่ Bright Up Tutor By = ได้มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • น้องๆมีทักษะขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้น
 • น้องๆมีเกรดเพิ่มขึ้น
 • น้องเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น

เพียงแค่ในระยะเวลาอันสั้น เรามั่นใจ ที่จะดูแลน้องๆ ทุกคนเปรียบเสมือนเป็นบุตรหลานของเราเองและผู้ปกครองจะไม่เสียเงินและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์อย่างแน่นอน

 • เรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว)
 • เรียนกลุ่ม (กลุ่มจัดมาเองตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจนถึง 10 คน) หรือ กลุ่มที่ทางสถาบันจัดให้

Bright Up Tutor By  สอนแบบติวเข้มในวิชาต่าง ๆ ที่น้องๆเรียน 

 • คณิตศาสตร์ (Math)
 • ภาษาอังกฤษ (English)
 • วิทยาศาสตร์ (Science)
 • ภาษาไทย (Thai)
 • สังคมศึกษา (Social Science)
 • ทั้งภาคไทย (สามัญ) , English Program (EP)
 • Gifted / IE / IEP / Bell, International Program

https://www.brightupcenter.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/5ec51376395bd20012a94859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปะผู้คนของเรา

 

พบปะผู้คนของเรา