หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ชำระค่าบริการ/ติดต่อเรา สมัครใช้บริการ Login เข้าสู่ระบบ
โฆษณาธุรกิจ ทั้งหมด สินค้าและบริการ ทั้งหมด บทความเรื่องน่ารู้ ทั้งหมด VDO ทั้งหมด
พบปะผู้คนของเรา

รหัสสินค้า : E004

  


 

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
0฿0฿มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) เป็นช่วงการศึกษาที่ให้น้องๆ ได้มุ่งเน้นให้มีการสำรวจความถนัดและความสนใจของน้อง ๆ เอง จะมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตตลอดจนใช้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้มีประสิทธิภาพ

ดังนั้น Tutor จึงได้มีการวางแผนคิดพัฒนาหลักสูตร ในการเรียนการสอน เพื่อที่จะให้น้อง ๆ ที่มาเรียนที่  tutor แล้วนั้น ได้มีทักษะต่าง ๆ ดังนี้

  1. น้อง ๆ จะมีทักษะต่างๆ ที่ดีขึ้น
  2. น้อง ๆ มีเกรดการเรียนเพิ่มขึ้น
  3. น้องเข้าใจเนื้อหาเรียนได้ง่ายขึ้น

 Tutor มีสอนหลักสูตรดังนี้ทาง

คอร์สเรียน กลุ่มเรียน รายละเอียด
ภาคสามัญ (ภาคไทย) เรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว)
กลุ่มจัดมาเอง 2 - 15 คน
กลุ่มที่สถาบันจัดให้
เลข (Math)
วิทย์ (Science)
อังกฤษ (English)
ไทย (Thai)
สังคม (Social Study)
ภาค English Program (EP) เรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว)
กลุ่มจัดมาเอง 2 - 15 คน
กลุ่มที่สถาบันจัดให้
ภาค International Program เรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว)
กลุ่มจัดมาเอง 2 - 15 คน
กลุ่มที่สถาบันจัดให้


โดยน้อง ๆ จะเลือกเรียนตามหลักสูตรของที่โรงเรียนเพื่อเพิ่มเกรด หรือ หลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เลือกเรื่อง วิชา บทเรียนที่ไม่เข้าใจ โดยกรณีที่น้องๆ เรียนเดี่ยว หรือจัดกลุ่มมาเอง สามารถเลือก วัน เวลา วิชา เนื้อหาทุกอย่างได้ เรามีเปิดสอนทุกวิชา ดังนี้

  1. เลข (Math)
  2. วิทย์ (Science)
  3. อังกฤษ (English) Speaking (พูด) , Reading +  (อ่าน + คำศัพท์) , Writing (เขียน) , Grammar + Error (ไวยากรณ์ + คำผิด)
  4. ไทย (Thai)
  5. สังคม (Social Study) - เดี่ยว (ตัวต่อตัว) - กลุ่มจัดมาเองตั้งแต่ 2 คน ถึง 15 คน

ทำไมต้องติวสอบเข้าม.1 กับ Bright Up tutor By 

1) เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ เรามีประสบการณ์การสอนมากกว่า 16 ปี เป็นประกัน นักเรียนมาเรียน แล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับการรับรอง และควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกวดวิชาของเรายังได้รับความ ไว้วางใจจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทย ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนและพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
2) ครูอาจารย์มีเทคนิคในการอธิบายการทำข้อสอบให้ถูกต้องภายในระยะเวลาจำกัด และสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายไม่ว่านักเรียนจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตาม
3) ความเอาใจใส่และจรรยาบรรณของสถาบัน โดยเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก ให้สมกับค่าที่ว่า “Your success is our goal” "ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา" ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวและหลักสูตรเฉพาะทางของ Bright Up Tutor By  ที่ทำให้น้องๆนักเรียนเรียนแล้วเข้าใจ วัดผลได้ เกรดเพิ่มจริง สอบติดจริงอีกทั้งตลอดเวลา 16 ปี ที่ทางโรงเรียนกวดวิชา Bright Up Tutor By  ได้ทำให้น้องๆ นักเรียนประสบความสำเร็จกว่าหลายหมื่นคน ทุก Class สอนสด ราคาเริ่มเพียงวิชาละ 1,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น

https://www.brightupcenter.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99/5ec5139e0b520e00126218c5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปะผู้คนของเรา

 

พบปะผู้คนของเรา